Home‎ > ‎

Opleiding basisvergunning van start

Uitleg van de zender
Zondag 9 november om 9u30 kwamen 5 cursisten naar Mira met hetzelfde doel. Erik, Mateusz, Carl, Brecht en Daniel volgen de opleiding die onze club organiseert om hun basisvergunning te behalen. In 5 lessen zullen ze de basis leren van wetgeving, electriciteit, zenders en ontvangers, antennes, en nog veel meer wat met onze hobby te maken heeft. De lessen worden gegeven door Philippe (ON4ACP), Jose (ON4CAU), Gilbert (ON6VG), Frans (ON6QB) en Cedric (ON4CKM).

Na het volgen van de lessen volgt de praktische proef, waarbij de cursisten moeten tonen dat ze een radio correct kunnen bedienen en de gangbare procedures kennen om een QSO te voeren. Deze proef wordt afgenomen binnen de club door 3 examinatoren. Als ze slagen in deze proef, mogen ze het theoretische examen afleggen bij het BIPT. Dit is de laatste stap tot het behalen van de felbegeerde zendvergunning.

We wensen de cursisten veel succes met de cursus en de examens!