Home‎ > ‎

Morse als immaterieel erfgoed

Samuel Morse
Waar: Volkssterrenwacht Mira, Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen

Wanneer: Zondag 27 April 2014, 10:00 - 18:00 


Morsecode  is een communicatiemiddel dat letters, leestekens en cijfers codeert om ze via een draad of draadloos te brengen. De code werd in 1835 uitgevonden en ontwikkeld door Samuel Morse met het doel deze te gebruiken voor de telegrafie.

De radioamateurs zijn nog de enigen die actief de morsecode gebruiken om verbindingen te maken met andere radioamateurs verspreid over de wereld. Het was vroeger veruit de meest snelle vorm om een bericht over te maken via de kabel of via de lucht. We moeten dit erfgoed in stand houden om het historisch belang ervan te kunnen begrijpen. 

erfgoeddag grenzeloos
Tijdens de jaarlijkse erfgoeddag op 27 April, die dit jaar in het thema "Grenzeloos" staat, zullen verschillende radioamateur verenigingen voordrachten en demonstraties geven over morse code. Onze club zal deelnemen aan de erfgoeddag bij de Volkssterrenwacht Mira. U komt er alles te weten over het ontstaan van de code, hoe het werkt en live meemaken hoe radiocontacten in morse tot stand komen. Daarnaast kan jong en oud zelf eens de morse sleutel in de hand nemen en elkaar uitdagen in een spelletje zeeslag. Plezier verzekerd!